Palvelut   
 

ALUEVARTIOINTI

SUOMEN TURVAMIESTEN aluevartioinnissa tietyllä alueella olevat liikkeet ja myymälät muodostavat palvelurenkaan, jonka rajaamalla alueella vartija kiertää ja tekee toistuvia tarkastuskäyntejä liikkeiden aukioloaikana. Aluevartiointi muodostuu vartijan ennaltaehkäisevistä tarkastuskäynneistä sekä vartijakutsulla muodostetuista hälytyskäynneistä. Aluevartiointi luo häiriöttömyyttä yrityksesi päivittäiseen toimintaan ja hoitaa tarvittaessa yllättävät ongelma- ja häiriötilanteet sekä niiden vaatimat jatkotoimenpiteet, mikä vapauttaa henkilökunnan asiakaspalvelutehtäviin ja liiketoiminta jatkuu häiriöttömänä.

PALVELUN HYÖDYT:

   • Näkyvän vartioinnin ennaltaehkäisevä vaikutus

   • Turvallisuushenkilöstö lähellä ja saatavilla
     nopeasti paikalle

   • Henkilöstön turvallisuudentunteen lisääntyminen

   • Ammattimainen asioiden jälkihoito

   • Palvelun joustavuus tilanteiden ja asiakastar-
     peiden muuttuessa

FAKTA

Aluevartioinnilla parannat sekä yrityksesi henkilökunnan että siellä asioivien asiakkaiden turvallisuutta ja viihty-
vyyttä. Palvelu on kustannustehokas turvallisuusratkaisu yrityksesi turvaksi sen aukioloaikoina. Aluevartiointi
en-
naltaehkäisee yritystoimintasi mahdollisia häiriötilanteita näkyvällä valvonnalla ja aktiivisella puuttumisella ongelmatilanteisiin
       
 
Suomen Turvamiehet      Etelärantakatu 1 A 18, 3 krs. 94100 Kemi       puh +358 (0)45 128 3900     Email