Palvelut   
 

PIIRIVARTIOINTI

SUOMEN TURVAMIESTEN piirivartiointipalvelut ennaltaehkäisevät asiakkaan kiinteistöihin ja henkilöstöön kohdistuvia uhkia, riskejä ja rikoksia sekä rajoittavat mahdollisesti syntyneiden vahinkojen laajuutta. Asiakasyrityksessä määräajoin kiertävä piirivartija tarkastaa kohteen ja suorittaa sovitut toimenpiteet sekä hoitaa sovittuja asiakaspalvelutehtäviä. Piirivartiointi muodostuu ennalta sovituista mutta ajoituksellisesti ennalta arvaamattomista vartiointikierroksista. Piirivartiointi soveltuu kohteille, joita ei voida riittävästi valvoa teknisesti.

PALVELUITAMME OVAT :

   • Ennalta sovitut tarkastuskäynnit ja kierrokset
     kohteissa

   • Avaamis- ja sulkemistehtävät

   • Laitteiden käynnistys- ja sammutuskytkennät

   • Rakenteellisen turvallisuuden tarkastukset mm.
     paloherkkien tuotanto- ja varastotilojen tarkas-
     tukset, alkusammutuskaluston tarkastus, ikku-
     noiden ja rakenteiden tarkastukset.

   • Poistumistarkastukset sekä kohteessa tavattujen
     henkilöiden tunnistaminen

TIESITKÖ

Piirivartioinnin näkyvyys ehkäisee rikoksia ja pienentää uhkia.
       
 
Suomen Turvamiehet      Etelärantakatu 1 A 18, 3 krs. 94100 Kemi       puh +358 (0)45 128 3900     Email